Targowisko w Golczewa przy Zwycięstwa

kamieński, Zachodniopomorskie