Targowisko w Gołdapi przy Konstytucji 3 Maja

gołdapski, Warmińsko-mazurskie