Targowisko w Grodkowie przy Warszawskiej

brzeski, Opolskie