Targowisko w Grudziądzu przy Łęgi

Grudziądz, Kujawsko-pomorskie