Targowisko w Jędrzejowie przy Bartosza Głowackiego

jędrzejowski, Świętokrzyskie