Targowisko w Jeżowie przy Piotrkowskiej

brzeziński, Łódzkie