Targowisko w Kaczorach przy Pilskiej

ostrowski, Wielkopolskie