Targowisko w Katuzach przy Dworcowej i Sędzickiego

kartuski, Pomorskie