Targowisko w Kępnie przy Polnej

kępiński, Wielkopolskie