Targowisko w Knyszynie przy Jagiellońskiej

moniecki, Podlaskie