Targowisko w Kole przy placu Narutowicza

kolski, Wielkopolskie