Targowisko w Koluszkach przy Rynek

łódzki wschodni, Łódzkie