Targowisko w Komprachcicach przy Opolskiej

opolski, Opolskie