Targowisko w Koprzywnicy przy Leśnej

sandomierski, Świętokrzyskie