Targowisko w Kowalewie Pomorskim przy Strażackiej

golubsko-dobrzyński, Kujawsko-pomorskie