Targowisko w Koźminku przy Kościuszki

kaliski, Wielkopolskie