Targowisko w Krasieninie i gminie Niemce

lubelski, Lubelskie