Targowisko w Kraśniku przy Strażackiej

kraśnicki, Lubelskie