Targowisko w Krosinie

świdwiński, Zachodniopomorskie