Targowisko w Krzeszowie przy Polnej

kamiennogórski, Dolnośląskie