Targowisko w Kunowie przy Kościuszki

ostrowiecki, Świętokrzyskie