Targowisko w Kutnie przy Narutowicza

kutnowski, Łódzkie