Targowisko w Lęborku pomiędzy Marcinkowskiego i Dąbrowskiego

lęborski, Pomorskie