Targowisko w Lędzinach przy Aleksandra Fredry

bieruńsko-lędziński, Śląskie