Targowisko w Legnicy przy Partyzantów

Legnica, Dolnośląskie