Targowisko w Legnicyprzy Alei Zwycięstwa

Legnica, Dolnośląskie