Targowisko w Lidzbarku przy Działdowskiej

działdowski, Warmińsko-mazurskie