Targowisko w Lidzbarku przy Poświętnej

działdowski, Warmińsko-mazurskie