Targowisko w Lidzbarku Warmińskim przy Ogrodowej

lidzbarski, Warmińsko-mazurskie