Targowisko w Liskowie przy ks. W. Blizińskiego

kaliski, Wielkopolskie