Targowisko w Miliczu przy Działkowej

milicki, Dolnośląskie