Targowisko w Myśliborzu przy ul. Celnej

myśliborski, Zachodniopomorskie