Targowisko w Nowej Dębie na terenie Sołectwa Chmielów

tarnobrzeski, Podkarpackie