Targowisko w Nysie przy Łukasińskiego

nyski, Opolskie