Targowisko w Odolanowie przy Bartosza

ostrowski, Wielkopolskie