Targowisko w Oławie przy Sportowej

oławski, Dolnośląskie