Targowisko w Opocznie przy Piotrkowskiej

opoczyński, Łódzkie