Targowisko w Orzeszu przy Świętego Wawrzyńca

mikołowski, Śląskie