Targowisko w Ostródzie przy Pionierskiej

ostródzki, Warmińsko-mazurskie