Targowisko w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Cegielnianej

ostrowiecki, Świętokrzyskie