Targowisko w Ostrzeszowie przy Łąkowej

ostrzeszowski, Wielkopolskie