Targowisko w Pawłowicach przy Zjednoczenia

gliwicki, Śląskie