Targowisko w Piechcinie przy Wiertników

żniński, Kujawsko-pomorskie