Targowisko w Piekoszowie

kielecki, Świętokrzyskie