Targowisko w Piszu przy Młodzieżowej

piski, Warmińsko-mazurskie