Targowisko w Policzch przy PCK

policki, Zachodniopomorskie