Targowisko w Pomiechówku

nowodworski, Mazowieckie