Targowisko w Prudniku przy Starej

prudnicki, Opolskie