Targowisko w Pszczewie na Placu Magdaleńskim

międzyrzecki, Lubuskie