Targowisko w Puławach przy Składowej

puławski, Lubelskie